Kompendium wiedzy w zakresie normy uszczelnień DIN 18534

Podstawowe informacje

 • DIN 18534
  Nowa norma w sprawie uszczelnień budowli obowiązuje od lipca 2017 i określa wymagania względem uszczelnień pomieszczeń wewnątrz budynków i tym samym natrysków bez brodzika.
 • Spójna i aktualna
  Dzięki nowej normie projektanci i wykonawcy otrzymali wolne od sprzeczności wytyczne, która uwzględniają najnowsze rozwiązania techniczne.
 • Co jest ważne w uszczelnieniu natrysków bez brodzika
  Aby prawidłowo uszczelnić natryski bez brodzika, należy uwzględnić sposób połączenia, szerokość kołnierza oraz klasę ekspozycji na działanie wody.
 • Sposoby połączenia
  Kołnierz na korpusie wpustu można połączyć z mankietem uszczelniającym na trzy sposoby: za pomocą klejonego połączenia na miejscu, połączenia fabrycznego oraz połączenia zaciskowego na miejscu. 
 • Klasy ekspozycji na działanie wody
  Wskazują, jak mocno dana powierzchnia jest obciążona stojącą wodą, dlatego mają istotny wpływ na określenie wymagań odnośnie uszczelnienia.
 

Norma DIN 18534

Norma DIN 18534 opiera się na normie DIN 18195, która to reguluje kwestie projektowe i wykonawcze uszczelnień budowli. DIN 18195, odkąd została podzielona na normy serii 18531 do 18535, określa aktualnie jedynie ramowe wytyczne dla różnych obszarów uszczelnień budynków. Są to między innymi: 

 • DIN 18531 Uszczelnienia dachów użytkowanych i nieużytkowanych
 • DIN 18532 Uszczelnienia ciągów komunikacyjnych dla ruchu kołowego
 • DIN 18533 Uszczelnienia stykających się z gruntem elementów budowli, uszczelnienia w i pod ścianami
 • DIN 18534 Uszczelnienia pomieszczeń wewnętrznych
 • DIN 18535 Uszczelnienie przeciwko wodzie napierającej od wewnątrz (zbiorniki wody)

Uszczelnień w łazienkach i tym samych uszczelnień natrysków bez brodzika dotyczy zgodnie z powyższym norma DIN 18534. Obowiązuje ona od lipca 2017 roku. Projektanci i wykonawcy dzięki nowej formie zyskują podwójnie: Po pierwsze nowa norma uwzględnia aktualne rozwiązania techniczne i wreszcie także uszczelnienia zespolone. Pomimo, że sprawdziły się one jako niezawodne rozwiązanie do uszczelniania stref mokrych, dotąd musiały one być formalnie traktowane jako konstrukcje specjalne. Po drugie obowiązuje nareszcie jeden wiążący zbiór przepisów. Dotychczas kwestie uszczelnień w pomieszczeniach budynków regulowało szereg różnych instrukcji technicznych i wytycznych Centralnego Związku Budownictwa Niemieckiego (ZDB), jak również norma DIN 18195.

Właściwe uszczelnienie natrysków bez brodzika

Nowa norma stanowi spójny, aktualny i pozbawiony sprzeczności zbiór przepisów dotyczących wykonywania uszczelnień budowli. Pozwala to znaczne zwiększenie jasności i bezpieczeństwa wykonawczego na budowie oraz klarownego podziału branż. I tak norma DIN 18534 określa między innymi szczególne wymagania dla uszczelnień natrysków bez brodzika. Zgodnie z nią, podczas montażu i uszczelniania wymagane jest na przykład, by płaszczyzna uszczelnienia pod wykładziną podłogową i klejem została wykonana już na etapie instalacji. Za powszechnie przyjęte rozwiązanie techniczne uważa się aktualnie uszczelnienie zespolone. Podczas wykonywania uszczelnienia zgodnie z DIN 18534 należy uwzględnić szereg różnych kwestii, przede wszystkim sposób połączenia, szerokość kołnierza oraz tak zwane klasy ekspozycji na działanie wody.

Rodzaje połączeń

Aby odwodnienie było trwale szczelne, musi zostać prawidłowo włączone do podłoża. Norma DIN 18534-3 określa wymagania w zakresie połączenia kołnierza (na korpusie wpustu) z mankietem uszczelniającym, który zostaje włączony do uszczelnienia.
Dozwolone są trzy rodzaje połączenia: 

 • Klejone połączenie mankietu uszczelniającego na miejscu
  Trudność w przypadku tego połączenia polega na tym, że – jeżeli szerokość kołnierza zawiera się w zakresie od 30 do 50 mm – trzeba dowieść, iż połączenie wklejanego kołnierza z taśmą uszczelniającą lub mankietem uszczelniającym zostało wykonane z zastosowaniem systemowego kleju uszczelniającego zgodnie z zaleceniami producenta. 
 • Fabryczne połączenie mankietu uszczelniającego
  Tego rodzaju połączenie kołnierza z mankietem uszczelniającym pozwala co prawda obejść wspomniany wyżej problem, ale okazuje się w warunkach budowy mało wygodne, ponieważ konieczne jest wciśnięcie mankietu uszczelniającego pomiędzy kołnierz swobodny i stały. 
 • Połączenie zaciskowe mankietu uszczelniającego na miejscu
  Szczególnie wygodnym w praktyce sposobem okazało się mocowanie mankietu uszczelniającego w korpusie wpustu na klips, które przeprowadza się już po wykonaniu uszczelnienia zespolonego.

Szerokości kołnierza

W rozdziale „Wykonanie detali” (punkt 7.6) normy DIN 18534-3 czytamy ponadto, że „szerokość kołnierza listew odpływowych, wpustów podłogowych i elementów wpuszczanych (…) musi wynosić co najmniej 50 mm.” Nie dotyczy to jednak mankietów uszczelniających zamocowanych fabrycznie. Także w przypadku instalacji wpustów podłogowych w intensywnie użytkowanych strefach, jak na przykład w publicznych natryskach szeregowych, szerokość kołnierza musi wynosić co najmniej 50 mm. Ponadto, mankiet uszczelniający w przylegającym obszarze musi zachodzić o kolejne > 50 mm.

Szerokość kołnierza klejonego W0-I W1-I W2-I W3-I
>= 30 mm*
>= 50 mm
połączenie fabryczne

Wymagania względem szerokości kołnierza w zależności od klasy ekspozycji na działanie wody
*Potwierdzenie producenta wpustu i mankietu uszczelniającego o zastosowaniu systemowych klejów uszczelniających


Klasy ekspozycji na działanie wody

Intensywność obciążenia uszczelnienia przez oddziaływanie wilgoci na ściany i podłogi norma DIN 18534-1 definiuje w postaci czterech klas ekspozycji od W0-I do W3-I. Im dłużej i intensywniej woda oddziałuje na powierzchnię, tym lepiej musi być ona uszczelniona, aby nie doszło do zawilgocenia.

Klasa ekspozycji na działanie wody Objaśnienie Wymogi w zakresie uszczelnienia Przykład
W0-I niska Powierzchnie narażone na sporadyczny kontakt z wodą rozpryskową W przypadku dostatecznej wodoodporności powierzchni nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie. Prywatne łazienki lub kuchnie
W1-I umiarkowana Powierzchnie narażone na częsty kontakt z nie spiętrzającą się wodą użytkową Brak szczególnych wymagań, chyba że wilgoć może przenikać do wrażliwych niższych warstw Ściana nad wanną lub w kabinie prysznicowej
W2-I wysoka Powierzchnie narażone na częsty kontakt ze spiętrzającą się wodą użytkową Uszczelnienie zgodne z normą Podłogi natrysków bez brodzika
W3-I bardzo wysoka Powierzchnie narażone na długotrwały kontakt zarówno z wodą użytkową jak i rozpryskową, gdzie woda często ulega spiętrzeniu Uszczelnienie zgodne z normą Kuchnie komercyjne, natryski oraz obrzeża basenów na pływalniach

Klasy ekspozycji na działanie wody zg. z normą DIN 18534

W1-I
W2-I
 
W1-I

W1-I

W2-I

W2-I

 
 

Klasy ekspozycji na działanie wody w łazienkach prywatnych: Powierzchnie posadzek natrysków bez brodzika są pod tym względem obciążone szczególnie mocno.

Wykafelkowany natrysk bez brodzika w prywatnej strefie łazienkowej odpowiada przykładowo klasie ekspozycji W2-I. W takim przypadku uszczelnienie należy wykonać przy użyciu kryjącego pęknięcia, mineralnego szlamu uszczelniającego lub żywic reaktywnych. Alternatywnie można wybrać również uszczelnienie taśmą. Uszczelnienia z powłoką z dyspersji polimerowej są przeznaczone jedynie do powierzchni, które są narażone na umiarkowane obciążenia bryzgami wody (ściany). Natomiast w przypadku natrysków szeregowych w obiektach sportowych i komercyjnych, oprócz podłogi również ściany oblewane wodą podlegają pod klasę ekspozycji W3-I; znajdujące się przed nimi „powierzchnie natryskowe” podlegają pod klasę ekspozycji W2-I.

Normatywne rozwiązania

Firma Dallmer może pochwalić się sporym wkładem w rozwój rozwiązań technicznych, które znajdują dziś odzwierciedlenie w nowej normie. Wszystkie systemy odwadniające firmy Dallmer przeznaczone do uszczelnień zespolonych zasadniczo spełniają wymagania normy DIN 18534. I tak na przykład wymagana aktualnie szerokość kołnierza dla odpływów liniowych i korpusów wpustu, wynosząca co najmniej 50 mm, w Dallmer już od dawna jest standardem. Dlatego dzięki produktom Dallmer montaż i uszczelnienie są nieskomplikowane. W jaki sposób jest to możliwe pokazano na następujących przykładach:

Korpus wpustu DallFlex

Korpus wpustu DallFlex

W przypadku zastosowania korpusu wpustu DallFlex zostaje zachowane, cenione w szczególności przez wykonawców, rozdzielenie kompetencji podczas montażu: Instalator sanitarny osadza wpust na podłodze i podłącza go bezpośrednio do przewodu odwadniającego. Następnie korpus wpustu zostaje zintegrowany dokładnie w jednej płaszczyźnie z jastrychem. Mankiet uszczelniający o wymaganej szerokości mocuje się do korpusu jeszcze przed położeniem uszczelnienia zespolonego za bez użycia narzędzi, dzięki fabrycznie wmontowanej w mankiet uszczelce wargowej. W przypadku zastosowania wpustów w strefach podlegających pod klasę ekspozycji W3-I – jak na przykład w publicznych natryskach szeregowych – wymagania odnośnie szerokości kołnierza i zakładki są wyższe. Również w przypadku tego rodzaju zastosowań proces montażu wpustów DallFlex na budowie jest identyczny, ponieważ szerokość mankietu uszczelniającego wokół wpustu wynosi zasadniczo 100 mm i tak jak w przypadku instalacji domowych mocuje się go w łatwy sposób za pomocą klipsów do korpusu wpustu.

Element natryskowy DallFlex

Element natryskowy DallFlex

Wymagania stawiane uszczelnieniom w miejscu natrysku szczególnie łatwo jest spełnić poprzez zastosowanie tak zwanego elementu natryskowego. Element natryskowy DallFlex firmy Dallmer składa się z ciągłej i wodoszczelnej powierzchni, dzięki czemu spełnia wymagania klasy ekspozycji W2-I. W przypadku tych elementów natryskowych wymagany około 2%, ewent. około 2 cm spadek w strefie natrysku (w przypadku rozwiązań odwadniających przy ścianie) jest już wstępnie ukształtowany. Ta fabryczna cecha jest o tyle ważna, że również nowa norma DIN 18534 nie podaje konkretnych zaleceń co do wymaganego spadku. Podobnie jak w przypadku wpustów w poziomie podłogi łączonych na jastrychu z uszczelnieniem zespolonym, również uszczelnienie płyty brodzikowej należy wykonać odpowiednio do klasy ekspozycji przy użyciu kryjących pęknięcia, elastycznych mankietów uszczelniających.

Słownik pojęć

Wyjątkowo szybkoschnący materiał uszczelniający. Pozwala na kontynuację prac już po upływie 4 godzin, po tym czasie można nanosić kolejne warstwy uszczelnienia. Całkowity czas schnięcia wynosi około 24 godzin, ściemnienie barwy oznacza, że proces schnięcia dobiegł końca.

Podczas projektowania uszczelnienia konieczne jest uwzględnienie ewentualnych ruchów mechanicznych, spowodowanych np. poprzez powstawanie rys. Norma DIN 18534 rozróżnia trzy klasy rys, a mianowicie R1-I (do 0,2 mm), R2-I (0,5 mm) oraz R3-I (1,0 mm + przesunięcie rysy do 0,5 mm). W zależności od kombinacji klasy rys i klasy ekspozycji na działanie wody zalecane są inne rodzaje uszczelnienia.

Element służący do uszczelniania, łączenia i zamykania.

Norma regulująca kwestie projektowe i wykonawcze uszczelnień budowli. W lipcu 2017 roku została zastąpiona normą DIN 18534.

Ruchy dylatacji są zjawiskiem nieuniknionym, dlatego też muszą one zostać uwzględnione w wykonywanym uszczelnieniu. Norma DIN 18534 rozróżnia trzy rodzaje dylatacji: 

 • F1-I: Dylatacje pośrednie, brzegowe i technologiczne 
 • F2-I: Dylatacje pomiędzy podłożem uszczelnienia i elementami do zabudowy 
 • F3-I: Dylatacje w konstrukcji nośnej (dylatacje budynków), które muszą zostać uwzględnione także w podłożu uszczelnienia. 

Mieszaniny cementu i tworzyw sztucznych, nanoszone za pomocą pędzla lub metodą natryskową. Dzięki cementowi, mieszanina zachowuje paroprzepuszczalność, z kolei tworzywo sztuczne zapewnia odpowiednią elastyczność. Szlamy uszczelniające stosowane są wszędzie tam, gdzie występują szczególnie wysokie wymagania w zakresie hydroizolacji.

Wykonanie uszczelnienia zespolonego jest niezbędne, ponieważ zaspoinowane wykładziny z płytek, płyt lub kamienia naturalnego nie są same w sobie wodoszczelne. Podstawę uszczelnienia zespolonego stanowi masa uszczelniająca nanoszona pędzlem/szpachlą lub wstęgowy materiał uszczelniający. Dopiero na tę warstwę wykonawca kładzie płyty lub płytki przy zastosowaniu techniki cienkowarstwowej. Uszczelnienia zespolone muszą być wykonywane we wszystkich miejscach narażonych na oddziaływanie wody rozpryskowej lub użytkowej. W natryskach bez brodzika ściany uszczelniane są np. do wysokości 30 cm powyżej powierzchni natrysku. Kołnierz uszczelniający powinien posiadać prostokątne kantowanie, pozwalające na pewne włączenie do uszczelnienia zespolonego ściany.

Jest to woda, która została już raz w jakimś celu użyta – w tym przypadku do kąpieli – i może zostać użyta ponownie, przy czym aspekt ponownego wykorzystania odnosi się raczej do zastosowań przemysłowych, niż gospodarstwa domowego. Mimo, iż woda użytkowa nie jest przeznaczona do spożycia, musi spełniać określone standardy higieniczne.

Żywice syntetyczne, pozwalające na wzbogacenie dodatkowymi substancjami pomocniczymi. Często stosowane w klejowych uszczelnieniach zespolonych. Ze względu na wysoką odporność chemiczną, znajdują zastosowanie w silnie obciążonych strefach, takich jak baseny. Jako materiały uszczelniające stosowane są zasadniczo jako alternatywa dla szlamów (zapraw) uszczelniających.

Odpowiednie produkty

Korpus wpustu CeraFlex

Korpus wpustu DallFlex

Element natryskowy DallFlex Wall

 
 

Korpus wpustu CeraFlex

1

Korpus wpustu DallFlex

2

Element natryskowy DallFlex Wall

3

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2018    

Shape Copy 3 Created with Sketch.

Drainage by design.
Since 1913

Serwis klienta +48 225469070

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl

 
Shape Copy 3 Created with Sketch.

Serwis klienta +48 225469070

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl

 
Shape Copy 3 Created with Sketch.

Serwis klienta

Czas pracy serwisu
pon. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

 

Wyświetl adres

Kontakt

Wirex Sp. z.o.o. 
ul. Kłobucka 8B/1 
02-699 Warszawa

Tel.: +48 225469070
Fax: +48 225469071

brwrxcmpl 
Na tej stronie internetowej stosowane są pliki cookie. Korzystając z niniejszej strony akceptują Państwo stosowanie plików cookie. Informacja o ochronie danych